Vattenfall Service Nordic AB väljer att teckna ramavtal med Infra El Sthlm AB gällande eltjänster.

I avtalet ingår underhållsarbeten och nybyggnation av kabel- och luftledningsnät på lokal- och regionnät. Avtalet omfattar även felsökning, mätningar och felavhjälpning på Vattenfalls elanläggningar, samt underhåll och nybyggnation av belysningsanläggningar, stationer och ställverk.

– Vi är glada och stolta över att Vattenfall väljer oss som en av sina leverantörer och vill skriva ramavtal med Infra El, säger Pierre Högendahl, VD Infra El. På detta sätt bidrar vi på Infra El till bevarandet och utvecklingen av en säker infrastruktur och därmed ett tryggt samhälle.

Vattenfall Services Nordic AB levererar underhållstjänster till nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag i hela Sverige.

För mer information kontakta:

Pierre Högendahl, VD
+46 72 994 76 02
pierre.hogendahl@infrael.se

Om Infra El

Infra El är ett installationsföretag i Stockholm med lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.