Infra El Sthlm AB gör elinstallationer som bidrar till renare dricksvatten

Under våren 2019 finns elektriker från Infra El på plats för att hjälpa e3k med el-installationer i vattenreningsverket.

Infra El hjälper till med stegmontage och installation av brandgasventilation i bergutrymme på en av Norrvattens anläggningar för rening av dricksvatten.

– Vi hade ett liknade uppdrag under hösten och det är kul att få fortsatt förtroende, berättar Pierre Högendahl, VD. Vi är ett nystartat installationsföretag i Stockholm med en vision om att medverka till samhällets utveckling genom vårt entreprenörskap. Att bidra till ett vattenreningsverk är för oss ett sätt att bidra till samhällets utveckling.

Infra Els medarbetare har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.

För mer information kontakta:

Pierre Högendahl, VD
+46 72 994 76 02
pierre.hogendahl@infrael.se

Om Infra El

Infra El är ett installationsföretag i Stockholm med lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.