Infra El Sthlm AB bidrar till renare dricksvatten

Infra El hjälper till med stegmontage och installation av brandgasventilation i bergutrymme på en av Norrvattens anläggningar för rening av dricksvatten.

Under tre veckor i november-december finns elektriker från Infra El på plats för att hjälpa e3k med el-installationer i vattenreningsverket.

– Det är glädjande att vi fått detta uppdrag eftersom vi är ett nystartat installationsföretag i Stockholm, berättar Pierre Högendahl, VD. Vi har en vision som handlar om att vi medverkar till samhällets utveckling genom vårt entreprenörskap. Att bidra till ett vattenreningsverk är för oss ett sätt att bidra till samhällets utveckling.

Infra Els medarbetare har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.

För mer information kontakta:

Pierre Högendahl, VD
+46 72 994 76 02
pierre.hogendahl@infrael.se

Om Infra El

Infra El är ett installationsföretag i Stockholm med lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.