Infra El bidrar med projektledning för passagesystem till SLL

Infra Els erfarna projektledare bistår Elektrosignal Infra i installationsarbeten av passagesystem för dörrmiljöer i SLLs fastighetsbestånd för lokalbanor och tågdepåer.

– Vi har ett gott samarbete med Elektrosignal och är stolta att bidra till en säkrare miljö för både personal och resenärer i tunnelbanan, berättar Pierre Högendahl, VD Infra El.

I samverkan med Tidomat sker installation under pågående drift, vilket kräver särskild kompetens och god kommunikation med driftledningscentraler och stationsvärdar. Det nya passagesystemet integreras i befintligt styrsystem med kodade signaler och snabb kommunikation.

För mer information kontakta:

Pierre Högendahl, VD
+46 72 994 76 02
pierre.hogendahl@infrael.se

Om Infra El

Infra El är ett installationsföretag i Stockholm med lång erfarenhet av och gedigen kunskap om installationsentreprenader inom el, kraft och säkerhet, samt efterföljande service och underhåll.